Úspech stropkovských fotoamatérov

      Vyvrcholenie celoročnej činnosti amatérskych fotografov sa konalo minulý piatok 28.10.2011 v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom, kde zástupcovia Národného osvetového centra v Bratislave a Vihorlatského osvetového strediska v Humennom vyhodnotili celoštátnu postupovú súťaž AMFO 2011. Tým bola zároveň ocenená práca a iniciatíva fotografického klubu v Humennom a tiež dlhoročnej metodičky pre výtvarníctvo a fotografiu Mgr. Márie Miškovej.


      Po úvodnom kultúrnom programe si zástupca nášho mesta Kristián Babiar ako vôbec prvý z ocenených prevzal čestné uznanie za čiernobiele fotografie – portréty priateľov „Pohľad do budúcnosti“ a „Osvietenie“. U Kristiána je to už tretí krát, keď na celoslovenskej súťaži zabodoval v kategórii čiernobiela fotografia. Tento fakt svedčí o tom, že pod vedením Ing. Belovežčíka vyrastajú vo fotografickom krúžku miestneho gymnázia kvalitní fotografi. Úspechom je tiež fakt, že v kategórii do 16. rokov ako jediný reprezentoval Prešovský kraj. Vladimír Ivanko nás reprezentoval čiernobielou fotografiou „Náš Jančo“ , čo možno považovať jeho ďalšie úspešné vystúpenie na celoslovenskej súťaži fotoamatérov. Pomocou obmedzených vyjadrovacích prostriedkov, ktoré čiernobiela fotografia predstavuje sa mu podaril vynikajúci portrét známeho stropkovčana.  Tieto výsledky sú tiež peknou vizitkou práce novo vzniknutého stropkovského fotoklubu, ktorý združuje fotoamatérov v rámci nášho mesta i okolia. Výstava fotografií AMFO 2011 potrvá v Humennom do 30.11.2011a v jarných mesiacoch bude k videniu v Bratislave.

V Stropkove, 14.11.2011

Ing. Anton Hričan