Fotoamatéri sa zviditeľnili aj v Starej Ľubovni

Na krajskej výstave amatérskej fotografie, ktorá bola otvorená 3.6.2011 v Starej Ľubovni, sa medzi ocenenými a vystavujúcimi autormi opäť zviditeľnili aj fotografi z nášho okresu.
Zvlášť potešiteľné je to v kategóriách mladých, kde sa zúročila systematická práca fotokrúžku nášho Gymnázia pod vedením Ing. Belovežčíka. V kategórii do 16 rokov sa na 3. mieste medzi čiernobielymi fotkami umiestnila Dominika Pavúková s fotografiou „Malý svet končí a veľký začína“. V kategórii do 21 rokov sa na pódiových miestach umiestnili hneď dvaja autori, keď vo farebnej fotografii získal Vilo Novický 3. miesto za fotografiu „Takmer zabudnutý“. V čiernobielej fotografii získal Kristián Babiar čestné uznanie za kolekciu fotografii „Pohľad do budúcnosti, Dedo Juraj a Osvietenie“.

Kristián si takto zopakoval umiestnenie spred roka, ale už vo vyššej vekovej kategórii, čím potvrdil svoj talent i systematickú prácu s fotografiou. Medzi ďalšie vystavené fotky bola vybraná aj práca Vila Novického „Temná minulosť“. Tematicky sú práce uvedených autorov zamerané na portrét a krajinu. Pomer ocenených prác medzi čiernobielymi a farebnými hovorí, že najúspešnejšie boli čiernobiele práce, čo tiež potvrdzuje trend vidieť svet nielen farebne, ale aj v celej škále tónov od čiernej po bielu. Oproti minulému ročníku, keď zástupca Stropkova Kristián Babiar získal jedno čestné uznanie za farebnú fotku „Svetlo“, je to významný úspech.
Pekný úspech mladých umocnili naši reprezentanti v kategórii nad 21 rokov. Na výstave sa prezentoval v kategórii čiernobiela fotografia Vladimír Ivanko, portrétom „Náš Jančo“. V kategórii farebná fotografia to boli až štyria autori Ing. Andrej Belovežčík, ktorý v podobe nočnej lampy zobrazil obežnicu zeme mesiac pod názvom „Mesačná lampa“. Cecília Blanárová, ako začiatočníčka sa presadila fotografiou zo sveta módy, ako svojej profesie, pod názvom „Lujza“. Michal Šichula, ktorý je mladý ale pomerne už skúsený autor a experimentátor, dáva svojím fotkám typickú „ patinu“, sa na kraji prezentuje fotografiou „Schizophrenic Prager II“, na ktorej zobrazil vidinu dvojportrétu v svojsky uzavretom svete.  Pomerne skúsený autor Roman Presalovič nás reprezentuje poetickou fotografiou „Hmla“, na ktorej objavuje poetično našej prírody. Uvedené práce budú reprezentovať naše mesto i región aj na celoslovenskej výstave, ktorá sa na jeseň uskutoční v Humennom. Veríme, že to bude ďalšie úspešné vystúpenie našich autorov vo všetkých kategóriách.
V závere oznamujeme priaznivcom amatérskej fotografie, že ustanovujúce stretnutie klubu fotoamatérov sa uskutoční 10.6.2011 (v piatok) o 16.00 hod. v spoločenskej miestnosti Mestského kultúrneho strediska v Stropkove. Na stretnutí budú prejednané základné záležitosti vznikajúceho klubu, ktorý svoju činnosť zaháji po školských prázdninách. 


V Stropkove, 4.6.2011
                                                                                                        

Ing. Anton Hričan