STROM 2012

Uzávierka / Closing date :   12.2.2012
Porota / Jury : 17-18.2.2012

Výsledky poroty / Notification : 1.3.2012
Výstava / Exhibition : 14.4.2012
Retro výstava / Retroexhibition : Bielsko Biala - PL,  Zlín - CZ          
Vrátenie fotografií / Return of photographs : 4.5.2012

1.     STROM je medzinárodný salón, ktorý sa skladá z troch kategórií:

- krajina:  autori môžu oboslať 4 fotografie krajiny, lesa, stromu v ekologických  a umeleckých súvislostiach, vyhotovené na fotografickom     papieri klasicky, alebo na tlačiarni formátu 30 x 40 cm a väčšie
- krajina elektronicky:  4 elektronické súbory vo formáte .jpg s dlhšou stranou 1024 px
- voľná téma elektronicky: 4 elektronické súbory vo formáte .jpg s dlhšou stranou 1024 px

2.    Každá fotografia pre kategóriu - krajina musí obsahovať tieto údaje:
- meno a priezvisko, adresu a krajinu autora
- názov fotografického diela v slovenskom alebo anglickom jazyku
Elektronické súbory pre otvorenú tému a tému krajina,  musí obsahovať názov fotografie v slovenskom alebo anglickom jazyku bez diakritiky.         Súbory sú zasielané elektronickým formulárom cez internet pre obe elektronické témy.  Súbory na CD budú akceptované, ale nebudú autorom vrátené.

3.    Účastnícky poplatok je pre tému
Krajina : 10 EUR / 12 USD  priložený     k fotografiám,
Elektronicky krajina:   6 EUR / 8 USD  formou PayPal : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. "> Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Elektronicky voľná téma: 6 EUR / 8 USD  formou PayPal Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. "> Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

4.    Katalóg dostane každý autor, ktorý uhradí vstupný poplatok k téme krajina. Zásielky bez úhrady celého účastníckeho poplatku nebudú predložené porote, ani nemôžu byť vrátené autorom.

5.    "Salón je otvorený pre kohokoľvek, ale účastník môže byť z podujatia vylúčený, ak  organizátor  alebo jeho zástupca  je podľa uváženia a presvedčenia uistený, že prihláška nie je v súlade s výstavnými pravidlami a podmienkami."

6.   Fotografie musia pochádzať z médií zachycujúce svetlo, urobené prihlasovateľom na fotografické emulzie alebo získané na digitálne médium. Na základe zaslania vstupného formulára, účastník osvedčuje práce ako jeho vlastné, a umožňuje organizátorovi reprodukovať celky alebo časti zaslaného materiálu bez nároku na odmenu na zverejnenie a zobrazovať ich v médiách propagujúce uvedenú výstavu. To sa týka aj uverejnenia obrazov na internetových stránkach organizátora v nízkom rozlíšení. Salón nepreberá žiadnu zodpovednosť za zneužitie autorských práv. Digitálne zobrazovacie súbory - obrázky, môžu byť získané digitálne, alebo naskenované z tradičných filmov na vytvorenie digitálneho súbora.

7.    Organizátori salóna sa zaväzujú zaobchádzať s fotografiami s maximálnou zodpovednosťou, ale nezodpovedajú za prípadné poškodenie počas prepravy

8.   Fotografie je potrebné doručiť na adresu usporiadateľa

9.   Rozhodnutie poroty je nenapadnuteľné.

10. Výsledky poroty budú zverejnené na internetových stránkach:         www.fotostrom.eu