BARDAF SPORT FOTO

Usporiadateľ: Fotoklub BARDAF Bardejov

Adresa:

Ing. Gabriel Grund

Kukorelliho 46

08501  Bardejov

Slovakia

Záštita:

Mesto Bardejov, Zväz slovenských fotografov

Medzinárodná federácia fotografického umenia (FIAP) - č. 2012/172

 

Kalendár

Uzávierka:                                        1. 10. 2012

Porota:                                              6.10. 2012

Oznámenie výsledkov:                 17. 10. 2012

Výstava:                                            17.11.2012 – 02.12.2012

Zaslanie katalógov                           1.12.2012

Výstava

Od 17.11.2012 – 02.12.2012, výstavná sieň BARDAF

Vernisáž a odovzdanie cien: 17. 11. 2012 o 14:00 hod výstavná sieň BARDAF

Téma: Šport, dynamika, pohyb

Kategórie

A  Čiernobiela digitálna fotografia

B  Farebná digitálna fotografia

Cieľom súťaže je propagácia výtvarnej športovej fotografie, fotografie s dôrazom na pohyb a dynamiku. Súťaž   je   určená   pre   fotografov   z celého sveta, ktorí zašlú max. 4 fotografie do každej kategórie. Digitálne  súbory  musia  byť  zaslané vo formáte JPEG v rozlíšení najviac 1024 pixelov dlhšia strana, krát 768, štvorec 768x768, maximálna veľkosť 800kb. Názov súboru musí byť vo formáte: priezvisko-posledné štyri čísla svojho telefónu-kategória a poradové číslo fotografie (napríklad.: smith-1234-A1.jpg).

Digitálne  fotografie  je  možné zaslať troma spôsobmi:

1. na adresuIng. Gabriel Grund, Kukorelliho 46, 08501  Bardejov, Slovakia spolu s poplatkom na CD nosiči

2. emailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , v prílohe okrem fotografii zaslať aj   prihlasovací formulár

3. on-line: http://www.zsf.sk/bardejov/bardejov.php

Hlavné ceny:

Grand Prix mesta Bardejov

Medaily FIAP - v každej kategórií 

1 zlatá, 1 strieborná, 1 bronzová, 6 čestných uznaní

Odznak FIAP pre najlepšieho autora

cena Zväzu slovenských fotografov 

Porota: František Látal, EFIAP, Česká republika

Ing. Milan Veliký, AFIAP, Slovensko

František Látal, EFIAP, Česko

Sekretár poroty: Jaroslav Gutek, AFIAP

Prezident súťaže: Ing. Gabriel Grund, AFIAP

Vstupný poplatok:

Vstupný poplatok je 15 EUR za obe kategórie alebo 10 EUR za jednu. Na  uhradenie vstupného   poplatku môžete   použiť číslo účtu: 3028781957/0200, IBAN SK28 0200 0000 0030 2878 1957, platbu PAYPAL: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo priamo vložiť vstupný poplatok k zaslanej prihláške, prípadne k  CD/DVD.

UPOZORNENIE:  Fotografie  bez  vstupného   poplatku   nebudú   prijaté do súťaže. Poplatky    a    fotografie    musia    byť doručené do 1.10.2012. Zaslaním   práce   vyslovuje   účastník súhlas  s  podmienkami  stanovenými usporiadateľom. Účastník  musí  byť držiteľom  autorských   práv   k   zaslaným   fotografiám a  je  upovedomený  s  tým,  že  môžu  byť v súvislosti s výstavou publikované.