Zápis zo stretnutia Stropkovského fotoklubu dňa 30.1.2014

Stretnutie za účasti 11 členov klubu otvoril predseda klubu Anton Hričan
 
Počas stretnutia boli prejednané  tieto témy:
- Informácia o prebiehajúcich výstavách fotografii v meste. V pondelok 3.2. 2013 sa začína s inštaláciou fotografii zo salonu BARDAF v priestoroch Mestského osvetového strediska. Výstava bude rozdelená do troch lokalít – Mestské osvetové stredisko, Tesla Stropkov a Mestská knižnica v Stropkove. Predseda klubu požiadal členov o pomoc pri inštalácii výstav.
- Andrej Belovežčík informoval členov, ktorí sa nezúčastnili vernisáže, o svojej autorskej výstave. Výstava prebieha v priestoroch múzea Stropkovského kaštieľa. Expozícia bude prístupná do 20.2.2014.
- Predseda klubu informoval o blížiacom sa termíne uzávierky salónu  STROM v Ružomberku.  Záujemcovia o spoločné zaslanie printových fotografii majú do 13.2. 2014 doniesť fotky predsedovi klubu, ktorý zabezpečí ich odoslanie. Elektronické verzie posiela každý člen individuálne.
- Predseda klubu a Dušan Ignác informovali prítomných o podmienkach účasti na salone TRIERENBERG Rakúsko. Uzávierka salónu je 17.3. 2014. 
- Prvotnú informáciu o súťaži AMFO 2014 podal predseda klubu. Upozornil prítomných na potrebu pripraviť si fotografie, aby ich členovia klubu pri oznámení termínu uzávierky mali pripravené. Témy: farebná fotografia, čiernobiela fotografia a téma pre rok 2014 VODA.
- Vladimír Ivanko prezentoval svoje fotografie s témou šport s následnou diskusiou
- Členovia klubu na návrh predsedu rozhodli o obnovení zhotovovania zápisov so stretnutí klubu. Zapisovaním bol poverený Dušan Ignác. 
- Bol predstavený oficiálny kalendár mesta Stropkov na rok 2014, v ktorom boli použité fotografie členov Stropkovského fotoklubu.
- Najbližšie akcie na fotografovanie:
- Finále Stropkovskej hudobnej ligy 1.2.2014 – akreditácia na klubový preukaz alebo preukaz SZF. 
- Ak budú priaznivé snehové podmienky plánovaný výjazd do kúpeľov Nová Ľubovňa 8.2.2014 na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA (šprint, mid), MAJSTROVSTVÁ POĽSKA ( sprint open ) WORLD SNOW DAY 2014 psích záprahov. Dušan Ignác do 3.2.2014 upresní informáciu o konaní pretekov na facebook stránke klubu.