Zápis zo stretnutia Stropkovského fotoklubu dňa 27.2.2014

Stretnutie za účasti 8 členov klubu otvoril predseda klubu Anton Hričan
 
Počas stretnutia boli prejednané  tieto témy:
- Informácia o vernisáži Medzinárodného salónu umeleckej fotografie pod názvom KARPATSKÁ FOTOVERNISÁŽ a Fotografického výberu  z medzinárodného plenéru, ktorý sa uskutočnil v októbri minulého roka, ktoré sa uskutočnia 7.3. 2014 vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom podal predseda klubu.
- Predseda klubu a p. Koleničová informovali o propozíciach salónu Planeta deti do Kijeva určeného pre ženy fotografky.  
Témy salónu :
  • Portrait 
  • Reportage or genre photo 
  • Digital art-photo
- D.Ignác informoval o výsledku členov klubu na salóne STROM. Prehľad akceptácii a fotogaléria salónu je na stránke www.fotostrom.eu 
- Informáciu o súťaži AMFO 2014 podal predseda klubu. Upozornil prítomných na potrebu pripraviť si fotografie, aby ich členovia klubu do termínu uzávierky 28.3.2014 mohli odovzdať na Odbor školstva a kultúry mesta Stropkov. Témy: farebná fotografia, čiernobiela fotografia a téma pre rok 2014 VODA.
- Členovia klubu Renáta Kuchtová Kasardová a Michal Bujdoš prezentovali svoje fotografie pripravované na AMFO 2014 s následným rozborom.
- Koleničová navrhla možnosť zorganizovať jarné klubové stretnutie spojené fotografovaním v lokalite Jarabina.  Na ďalšom stretnutí ďalšie informácie.