Vznik nového klubu fotografov v Stropkove

1.1.2015  je oficiálny dátum vniku nového klubu. KNF - Klub nezávislých fotgrafov vznikol odčlnením sa 7 (statočných :)  ) členov od svojho bývalého klubu a ich oficiálnym nástupom na vlástnu fotografickú cestu.