Stropkovskí fotografi presvedčili na fotografickej súťaži „Ekológia v objektíve“

Videnie sveta objektívom fotoaparátu je jedna z najkrajších záľub, akej sa ľudia venujú. Takto možno zachytiť jedinečné okamihy, obdivuhodné detaily, momenty, ktoré by sme inak ani nepostrehli. Fotografiou však možno vyjadriť aj postoje k rôznym témam, neraz aj mimoriadne dôležitým. Príležitosťou ako prostredníctvom fotografie vyjadriť svoj názor na životné prostredie, ktoré nás obklopuje je aj fotografická súťaž „Ekológia v objektíve“. Jej vyhlasovateľom je spoločnosť BAYER, a.s. a jej cieľom je neustále upriamovať pozornosť na nevyhnutnú súčasť našej existencie – prírodu.

Tieto slová sme si mohli prečítať na úvod k fotografickej súťaži, ktorá vo svojom 6. ročníku si za hlavnú tému zvolila život v lese. Súťaž je organizovaná tak, že prihlasovanie fotiek do súťaže i hlasovanie prebieha cestou internetu a druhé hodnotenie vykoná 8 členná porota, kde okrem známych fotografov a zástupcu fy BAYER je aj speváčka a fotografka Misha a moderátorka Janka Hospodárová. Z najlepších fotografii bude urobená putovná výstava.
Je potešiteľné, že tohto ročníka súťaže sa zo stropkovského  fotoklubu úspešne zúčastnili 4 členovia. Víťazom internetového hlasovania sa stala fotografia Ing. Belovežčíka „Láska je láska“. Na treťom mieste sa umiestnila fotka Jožka Šeršeňa „Šidielko väčšie ...“ a na štvrtom fotka Vlada Ivanka „Princíp života“. Do prvej 30-ky sa ešte umiestnila aj fotka Bc. Tomáša Manduľu a fotografie ďalších stropkovčanov ako Moniky Zozuľákovej, Juraja Čurillu, Tinka Kanalošová a Viliam Novická z Turan nad Ondavou..
Na webovej stránke sa môžeme dozvedieť, že do súťaže bolo prihlásených 5 243 fotiek v termíne od 1. augusta do 15. novembra 2011.
V januári sa dozvieme aj poradie stanovené odbornou porotou na čele s prof. Milotou Horánkovou, ktorá pôsobí na VŠVU. Veríme, že aj toto kolo sa skončí úspešne pre našich zástupcov.V Stropkove, 14.12.2011

                                                                                         Ing. Anton Hričan