Jozef Černiga

Už uplynulo cez 50 rokov od doby prvej snímky kopirovaním na rozmer 6x6 cm. Od tejto doby sa všeličo menilo a neustále pribudali nové a nové fotografie vďaka tachnike. Pre mňa bolo najzaujimavejšie fotografovať prírodu vďaka teleobjektívu a záujmu o ňu. Nastúpila aj cesta diapozitívna a farebná s možnosťou publikovať a časopisoch a novinách. No nemalou mierou to boli okresné, krajské a celoslovenské výstavy. Mapové okruhy fotografii boli v rámci Československa. Archivujem staré vzácne fotografie z obdobia poľnohospodárstva a priemyslu. Prevážne to bola dokumentárna fotografia, svadby, narodeniný a iné spoločenské udalosti najmä v mieste bydliska. Dnešná fotografia už sa realizuje digitalizáciou a počítačovou technikou. Dobré prostredie poskytla a vodná nádrž Domaša, ktorá mi poskytla dostatočný pohľad na fototvorbu a je mi vzacná aj terajšom období. K fotografii som s kolegom absolvoval aj Noelovú školu, kd
 e boli aj prvé pokusy s farebou či čiernobielou fotografiou. No fotoforacké Ružomberské stretávky boli tiež dobou inšpiráciou pre tvorbu. Prajem všetkým mladým a pokročilým fotoamatérom dobré svetlo. Nech sa vám darí priatelia.

Zápis č.12/2012

Zo stretnutia členov SFK konaného 4.10.2012 na OŠK Stropkov

Prítomní:Babjar,Ivanko,Bujdoš,Ing.Blovežčík,Pavúková,Bac.Mandula,Varga,Soóš,Ing.Hričan,Ing.Andrejko
Program a jeho prejednanie:

Čítať ďalej:

Zápis č. 11 /2012

Zápis č. 11/2012 

zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 13.09.2012 na OŠK

 

Prítomní : Ivanko, Mgr. Kubička, Bujdoš, Soóš, Bc. Manduľa, Ing. Belovečšík, Ivanko, Blanárová, Varga, hostia z BARDAF: Ing. Graund FIAP, Gutek FIAP, Ing. Baňas, Volg.

Čítať ďalej:

Zápis č.10/2012

Zápis č.10/2012

zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 27.6.2012 na OŠK

Prítomní: Ivanko, Mgr. Kubička, Potoma, Bujdoš, Ing. Hričan, Bc. Manduľa                

Program a jeho prejednanie:

Čítať ďalej:

Zápis č. 9/2012 zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 4.5.2012 na OŠK

Prítomní: Ivanko, Potoma, Ing. Belovežčík, Bujdoš, Ing. Hričan, Bc. Manduľa     

Čítať ďalej:

Zápis č. 8/2012

Zápis č. 8/2012

zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 28.3.2012 na OŠK

 

Prítomní: Ivanko, Mgr. Kubička, Potoma, Ing. Belovežčík, Pavúková, Kanalošová, Hutňan, Ing. Hnatko, Soóš, Ing. Andrejko, Ing. Hričan   

Čítať ďalej:

Zápis č. 7/2012 zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 22.2.2012 na OŠK

Zápis č. 7/2012

zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 22.2.2012 na OŠK
 

Prítomní: Bujdoš, Ivanko, Bc. Manduľa, Ing. Hričan, Babjar , Ing. Andrejko, Pavúková, Ing. Belovežčík, Soóš, Bujdoš, Mgr. Kubička, Hutňan, Kanalošová

Čítať ďalej:

"Katalóg" z okresnej výstavy z roku 1980

Katalóg z okresnej  výstavy z roku1980

Čítať ďalej:

"Katalóg" z roku 1981

Katalóg z výstavy z roku1981

Čítať ďalej:

Zápisnica z 20.12.1983

Zápisnica z 20.decembra 1983

Čítať ďalej:

Zápisnica z 23.1.1979

Zápisnica z 23.januára 1979

Čítať ďalej:

Zápisnica z 3.2.1978

Zápisnica z 3.februára 1978

Čítať ďalej:

Zápisnica z 18.12.1980

Zápisnica z 18.decembra 1980

Čítať ďalej:

Zápis z roku 1982

Zápis z výstavy 1982

Čítať ďalej: