Zápis č. 5/2011 zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 21.12.2011 na OŠK

Prítomní : Ivanko, Bc. Manduľa, Ing. Hričan, Ing. Andrejko, Soóš, Zozuľáková, Čakurda
Ospravedlnení : Černiga, Ing. Belovežčík, Šeršeň, Babjar, Bujdoš

Program stretnutia :

1. / Otvorenie
Ing. Hričan privítal členov klubu a predstavil nových záujemcov o členstvo p. Zozuľákovú a p. Čakurdu.

2. / Obmena foto na MIS
č. 3 – pohľad na gréckokatolícku cerkev z juhovýchodu doplnil 19.12.2011 Ing. Hričan
č. 4 – nočný záber na rímskokatolícky kostol pripraví Babjar do 10.1.2012
č. 10 – nočný Stropkov, vymení Ivanko za východný záber do 10.1.2012
č. 13 – židovský cintorín v Tisinci, foto vymení Bc. Manduľa do 10.1.2012
č. 15 – kukuričné pole, foto vymení Bujdoš do 10.1.2012
č. 5 – vymenia ostatní členovia SFK do 15.1.2012
č. 6 – vymenia ostatní členovia SFK do 15.1.2012

3. / Informácia o novoročenke
Členovia SFK odsúhlasili návrh novoročenky od Ing. Hričana.
Mgr. Kubička ho rozošle členom a poslancom mestského zastupiteľstva do 23.12.2011.

4. / Tvorba Kamila Soóša
Kamil Soóš nám pútavou formou predstavil svoje fotografie, ktoré „ulovil“ pri potulkách a pobyte v pohoriach Slovenska i susedného Poľska. V prostredí hôr sa pohybuje ako ochranca prírody bez používania špeciálnych prostriedkov na maskovanie alebo vyvakovanie z cieľom získať čo najprirodzenejšie zábery. Jeho špecialitou je zobrazovanie „obyvateľov hôr“ v čo najširšom kontexte s ich životným prostredím. Odpovedal aj na otázky spojené s používanou technikou a spracovaním záberov v post procese a tiež o svojej výstavnej a osvetovej činnosti.

5. / Príprava členskej výstavy
P. Ivanko a p. Čakurda cestou notebooku predstavili svoje fotografie, ktoré uvažujú predložiť na prvú členskú výstavu fotoklubu. V závere bolo dohodnuté, že fotografie predložia členovia do 10.1.2012 na OŠK p. Bujdošovi.

6. / Predstavenie www. fotoklubu
Ing. Belovežčík spracoval koncepciu www. stránky, na ktorú majú možnosť členovia inštalovať svoje fotografie a oboznámiť sa na nej s inštalovanými informačnými materiálmi.

7. / Termín najbližšieho stretnutia
V závere si členovia SFK popriali šťastné a veselé vianočné sviatky a šťastný vstup do roku 2012.
Najbližšie stretnutie sa uskutoční 26.1.2012.

8./ Retro výstava
Usporiadať výstavu retrofotografii s cca. roku 1980 ... . Fotografie na výstavu odovzdat pánovi Michalovi Bujdošovi.
V Stropkove dňa 22.12.2011                Zapísal : Ing. Anton Hričan

Rozdeľovník :
            Presalovič
            Zozuľáková         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
            Čakurda        jozef.cakurda@    gmail.com