Novinové správy: 1980-1985

1.
Mestská osvetová beseda v Stropkove usporiadala amatérsku fotografickú súťaž v januári 1980. Do 4. ročníka sa prihlásilo 11 autorov a predložilo 52 fotografií. Porota vedená Ing. Petrom Purtzom určila prvé miesto pre Ing. Antona Hričana, druhé miesto Ing. Marián Bujňaček a tretie miesto Jozef Černiga. Čestné uznanie bolo udelené Fr. Glinskému, Ing. A.Hričanovi a pre Jozefa Černigu. Fotografie postúpili na okresnú výstavu do Svidníka.

2.
21.8.1980 v MsOB Stropkov bola štvrtá výstava amatérskej fotografie, kde sa predstavili členovia fotoklubu Chemko Humenné. Bol to kolektív autorov Filip Harčarík, J. Miško, J. Spiellmann. M. Hudák a ďalší autori. Vystavených bolo 68 fotografii.

3.
V prvom ročníku mapového okruhu TESLA v rámci Československa sa prezentovalo 180 fotografií. Snímka Ing. Hričana  "V cieli" sa umiestnila na 11 mieste.

4.
V III. ročníku na okresnej výstave vo Svidníku bolo 14 autorov s vystavenými 56 fotografiami. porota vedená Jozefom Česlom zo St. Ľubovne ocenila na prvom mieste snímky Ing. Hričana " Bielohrív I, II. a III." Druhé miesto obsadil Jozef Jurčišin za kolekciu večerných snímok a tretie miesto obsadil Jozef Černiga. Svoje fotografie prezentovali Ján Cina, Pavol Švahla, Tomáš Manduľa, Eva Parouleková, Peter Ignác, Jozef Černiga a ďalší autori.

5.
Vo februári 1982 Mestská osvetová beseda Stropkov usporiadala 6. ročník vo výstave umeleckej fotografie. Osem autorov predložilo 42 fotografii.  Prvé miesto Ing. Hričan, Druhé miesto Glinský a tretie miesto Fr. Glinský. Jozef Jurčišin dostal čestné uznanie. Fotografie postúpili  a krajskú súťaž CASSOVIA Košice.

6.
Na II. ročníku mapoveho okruhu TESLA v rámci Československa sa na štvrtom mieste umiestnil Ing. Hričan. Fotoklub reprezentovali Jozef Černiga Jozef Jurčišina Ján Cina.

7.
V roku 1984 bola výstava fotografií CASSOVIA 84 a diapozitívmi sa prezentoval Jozef Černiga a a fotografiami , N. Trudičová. Ing A. Hričan a M. Suvák, ktorému bolo udelené 3. miesto za cyklus "Detské šantenie".