Zápis č.10/2012

Zápis č.10/2012

zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 27.6.2012 na OŠK

Prítomní: Ivanko, Mgr. Kubička, Potoma, Bujdoš, Ing. Hričan, Bc. Manduľa                

Program a jeho prejednanie:

 

1./ Otvorenie

V rámci otvorenia privítal Ing. Hričan prítomných a navrhol program stretnutia.

2./ Rozbor výstavy A. Klimkowskeho                                   

Prítomní členovia klubu konzultovali svoje názory na použitie zobrazovacích prostriedkov na fotografiách z Maroka od Andreja Klimkowskeho z Krynice. Výstava bude otvorená do 10.6.2012.

3./ Výstava R. Rogozinskeho                             

Na reportáži z vernisáže výstavy R. Rogozinskeho „Augustinský prales“ predstavená bola predmetná výstava. Jedná sa o okúzľujúce fotografie známeho poľského pralesa, na ktorých sú zachytené všetky ročné obdobia a svetlené pomery od skorého rána až po západ slnka.

 

4./ AMFO 2012 Stará Ľubovňa                      

M. Bujdoš na svojej fotoreportáži predstavil atmosféru vernisáže Krajskej výstavy AMFO 2012 a spomenul aj výsledky jej súťažnej časti.                          

5./ Klubová výstava                                                  

Po dohode s metodikom p. Jackom sa uskutoční v mesiaci november v KOS Prešov klubová výstava stropkovského fotoklubu, ktorý sa chce výstavy autorsky zúčastniť, pripravil 5-10 fotografii, z ktorých sa potom urobí výber. Kapacita galérie je 20-23 panelov 70x100 cm.

6./ Výstava BARDAF                                                

Po dohode s fotoklubom BARDAF sa pripravuje ich klubová výstava v našom múzeu a jej vernisáž je naplánovaná na 2.8.2012 o 16.00 hod., z príležitosti konania stropkovského jarmoku.

7./ Činnosť klubu počas prázdnin a dovoleniek

      Upozorňujeme Vás, že v meste a jeho okolí sa uskutoční rad kultúrno-športových podujatí, ktoré sú vhodné na zdokumentovanie:

      - 29.6.2012 – námestie SNP Stropkov od 17.00-23.00 hod. COUNTRY JUNIALES

      - 7.7.2012 – Tisinec, futbalový turnaj internacionálov Tatrana Prešov, Lokomotívy Košice,

                          DYNAMO Minsk a Českej republiky

      - 7.7.2012 – okolo Domaše, akcia pre bicyklistov

      - 3.8. – 5.8.2012 – Stropkovský jarmok

8./ Blahoželanie

Členovia stropkovského fotoklubu blahoželajú Ing. Belovežčíkovi k získaniu ocenenia na výstave „Zelená energia“, organizovanej VÚC Prešov.

9. Termíny ďalších stretnutí

Dňa 31.7.-1.8.2012 v múzeu príprava výstavy fotografie BARDAF.

Dňa 2.8.2012 – vernisáž tejto výstavy.

 

 

V Stropkove 28.6.2012

                                                                                            Zapísal: Ing. Anton Hričan