Zápis č.12/2012

Zo stretnutia členov SFK konaného 4.10.2012 na OŠK Stropkov

Prítomní:Babjar,Ivanko,Bujdoš,Ing.Blovežčík,Pavúková,Bac.Mandula,Varga,Soóš,Ing.Hričan,Ing.Andrejko
Program a jeho prejednanie:


1.Otvorenie
Ing. Hričan privital prítomných a predstavil program stretnutia
2.Príprava klubovej výstavy na KOS Prešov
Predbežne je dohodnuté,že termín inštalácie v Prešove bude 25.10.2012.Dňa 16.10 .2012 sa uskutoční stretnutie členov SFK kde členovia donesu fotky a uskutočnime výber na výstavu
3.Šport,dynamika pohyb
Na súťažnú medzinarodnú výstavu prihlasili svoje práce Ing.Belovežčík,Ivanko,Ing. Hričan
4.SLOVAK FOTO 2012
Z členov SFK sa na akciu chystá Ing.Hričan
5.Facebukova stranka SFK
Bolo dohodnute,že na stránku sa budú prihlasovat iba svoje vlastne fotky ,alebo práce znamých autorov o ktorých chcem následne debatovať,vlastné fotky by mali byť určene pre výstavy.Uvažuje sa aj nad hodnotením fotiek a avyhlasovaním fotky mesiaca
6.Klubový kalendar 2013
Na podnet Ing.belovežčíka vyda SFK kalendár 2013 za podmienky,že najdeme dodavatela za cenu 3,5-4 E.Každý člen môže predložiť svoje fotky 16.10.2012 z ktorých sa urobí výber
7.Preukáz člena SFK
Záujemcovia o klubový preukáz nech na adresu Bac.Manduľu nahlásia svoju adresu a pošlu portretnú fotografiu
8.Termín najbližšieho stretnutia
Bol dohodnutý na 16.10.2012vPezinku 10.10.2012 zapísal Anton Hričan