Jozef Černiga

Už uplynulo cez 50 rokov od doby prvej snímky kopirovaním na rozmer 6x6 cm. Od tejto doby sa všeličo menilo a neustále pribudali nové a nové fotografie vďaka tachnike. Pre mňa bolo najzaujimavejšie fotografovať prírodu vďaka teleobjektívu a záujmu o ňu. Nastúpila aj cesta diapozitívna a farebná s možnosťou publikovať a časopisoch a novinách. No nemalou mierou to boli okresné, krajské a celoslovenské výstavy. Mapové okruhy fotografii boli v rámci Československa. Archivujem staré vzácne fotografie z obdobia poľnohospodárstva a priemyslu. Prevážne to bola dokumentárna fotografia, svadby, narodeniný a iné spoločenské udalosti najmä v mieste bydliska. Dnešná fotografia už sa realizuje digitalizáciou a počítačovou technikou. Dobré prostredie poskytla a vodná nádrž Domaša, ktorá mi poskytla dostatočný pohľad na fototvorbu a je mi vzacná aj terajšom období. K fotografii som s kolegom absolvoval aj Noelovú školu, kd
 e boli aj prvé pokusy s farebou či čiernobielou fotografiou. No fotoforacké Ružomberské stretávky boli tiež dobou inšpiráciou pre tvorbu. Prajem všetkým mladým a pokročilým fotoamatérom dobré svetlo. Nech sa vám darí priatelia.