Autori a vystavené fotografie 3. mestkej výstavy v roku 1979

V roku 1979 sa uskutočnila už tretie mestká výstava. Prinášame vám dokument: "Autori a vystavené fotografie 3. mestkej výstavy v roku 1979".

Čítať ďalej:

Zápis č. 6/2011 zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 26.1.2012 na OŠK

Prítomní: Bujdoš, Ivanko, Bc. Manduľa, Ing. Hričan, Babjar , Ing. Andrejko, Pavúková, Černiga, Ing. Belovežčík, Soóš, Bujdoš

Program a jeho prejednanie:

Čítať ďalej:

Z dávnej minulosti

Počiatky Stropkovského fotoklubu siahajú niekde do druhej polovice sedemdesiatych rokov minulého storočia. Podarilo sa nám objaviť autentické dokumenty z tohoto obdobia a tak vám ich prinášame.

Zápis z vyhodnotenie mestkej súťaže amatérskej fotografie poriadanej MsOB dňa 8. januára 1980 sa zobrazí po kliknuti na tlačidlo "Čítať ďaej". Ďalšie dokumenty nájdete v sekcii história fotoklubu.Na zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný Adobe Reader!!!

Čítať ďalej:

Novinové správy: 1980-1985

1.
Mestská osvetová beseda v Stropkove usporiadala amatérsku fotografickú súťaž v januári 1980. Do 4. ročníka sa prihlásilo 11 autorov a predložilo 52 fotografií. Porota vedená Ing. Petrom Purtzom určila prvé miesto pre Ing. Antona Hričana, druhé miesto Ing. Marián Bujňaček a tretie miesto Jozef Černiga. Čestné uznanie bolo udelené Fr. Glinskému, Ing. A.Hričanovi a pre Jozefa Černigu. Fotografie postúpili na okresnú výstavu do Svidníka.

2.
21.8.1980 v MsOB Stropkov bola štvrtá výstava amatérskej fotografie, kde sa predstavili členovia fotoklubu Chemko Humenné. Bol to kolektív autorov Filip Harčarík, J. Miško, J. Spiellmann. M. Hudák a ďalší autori. Vystavených bolo 68 fotografii.

3.
V prvom ročníku mapového okruhu TESLA v rámci Československa sa prezentovalo 180 fotografií. Snímka Ing. Hričana  "V cieli" sa umiestnila na 11 mieste.

4.
V III. ročníku na okresnej výstave vo Svidníku bolo 14 autorov s vystavenými 56 fotografiami. porota vedená Jozefom Česlom zo St. Ľubovne ocenila na prvom mieste snímky Ing. Hričana " Bielohrív I, II. a III." Druhé miesto obsadil Jozef Jurčišin za kolekciu večerných snímok a tretie miesto obsadil Jozef Černiga. Svoje fotografie prezentovali Ján Cina, Pavol Švahla, Tomáš Manduľa, Eva Parouleková, Peter Ignác, Jozef Černiga a ďalší autori.

5.
Vo februári 1982 Mestská osvetová beseda Stropkov usporiadala 6. ročník vo výstave umeleckej fotografie. Osem autorov predložilo 42 fotografii.  Prvé miesto Ing. Hričan, Druhé miesto Glinský a tretie miesto Fr. Glinský. Jozef Jurčišin dostal čestné uznanie. Fotografie postúpili  a krajskú súťaž CASSOVIA Košice.

6.
Na II. ročníku mapoveho okruhu TESLA v rámci Československa sa na štvrtom mieste umiestnil Ing. Hričan. Fotoklub reprezentovali Jozef Černiga Jozef Jurčišina Ján Cina.

7.
V roku 1984 bola výstava fotografií CASSOVIA 84 a diapozitívmi sa prezentoval Jozef Černiga a a fotografiami , N. Trudičová. Ing A. Hričan a M. Suvák, ktorému bolo udelené 3. miesto za cyklus "Detské šantenie".

Zápis č. 5/2011 zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 21.12.2011 na OŠK

Prítomní : Ivanko, Bc. Manduľa, Ing. Hričan, Ing. Andrejko, Soóš, Zozuľáková, Čakurda
Ospravedlnení : Černiga, Ing. Belovežčík, Šeršeň, Babjar, Bujdoš

Čítať ďalej:

História stropkovského fotoklubu

Základajúci členovia "Stropkovského klubu fotografov". Na fotografii chýba Kristián Babjar.História fotografických výstav sa v Stropkove začala písať v roku 1975, kedy skupina miestnych fotoamatérov, prevažne zamestnancov Tesly, organizovala v spolupráci s osvetovou besedou prvú mestskú výstavu fotografii. Pre tento účel dal vtedajší riaditeľ OB Daniel Soóš zhotoviť výstavné panely podľa návrhu Ing. Antona Hričana. Názov výstavy bol AMA a zúčastnili sa jej J. Bednárik, J. Černiga, Ing. D. Čintala, Jozef Jurčišin, Tomáš Manduľa, Ing. Anton Hričan ... Fotografické výstavy sa potom v Stropkove organizovali až do r. 1986. V Tesle vznikol pri ZV ROH fotokrúžok, ktorý v rokoch 1982-85 absolvoval 4 ročníky teslackého mapového okruhu. V rámci TMO sa tak mali možnosť oboznámiť s prácami fotokrúžkov v Teslach Blatná, Č. Budějovice, Praha, Rožnov, Lanškroun, Bratislava, Orava a Liptovský Hrádok. Na práci krúžku sa zúčastňovali J. Černiga, Ing. J. Dupej, Ing. Bujňaček, T. Manduľa, Ing. F. Glinský a Ing. A. Hričan. Okrem toho sa práce fotoamatérov zúčastňovali na okresných a krajských kolách AMFO. Sporadicky sa podarilo umiestniť niektoré práce aj na celoslovenskej výstave AMFO napr. fotografia „Osudný kľúč“ od Ing. A. Hričana.

Čítať ďalej:

Zápis č. 4/2011 zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 24.11.2011 na OŠK

Prítomní: Bujdoš, Ivanko, Bc. Manduľa, Ing. Hričan, Babjar, Ing. Andrejko, Pavúková, Kanalošová
Ospravedlnení: Černiga, Ing. Belovežčík, Soóš, Šeršeň

Čítať ďalej:

Zápis č. 3/2011 zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 27.10.2011 na OŠK

Prítomní: Bujdoš, Ivanko, Bc. Manduľa, Ing. Hričan, Babjar , Ing. Andrejko, Soóš, Pavúková
Ospravedlnení: Černiga, Ing. Belovežčík 

Čítať ďalej:

Zápis č. 2/2011 zo stretnutia stropkovského fotoklubu konaného dňa 30. 9. 2011 na OŠK

Prítomní: Bujdoš, Ivanko, Manduľa, Ing. Belovežčík, Ing. Hričan, Babjar
Ospravedlnení: Černiga, Ing. P. Andrejko

Čítať ďalej:

Zápis z ustanovujúcej schôdze Fotoklubu Stropkov konanej dňa 10.6.2011 v bábkovej sále OŠaK

Zápis
z ustanovujúcej  schôdze Fotoklubu Stropkov konanej dňa 10.6.2011 v bábkovej sále OŠaK

Prítomní: Ing. Andrej Belovežčík, Vladimír Ivanko, Michal Bujdoš, Tomáš Manduľa, Dominika Pavúková, Ing. Anton Hričan, Mgr. Tibor Kubička
Ospravedlnení: Černiga, Soóš, Šeršeň

Čítať ďalej: