Pozvánka na 5. zasadnutie členov fotoklubu

Pozývame Vás na stretnutie členov Stropkovského klubu fotografov, ktoré sa uskutoční v stredu 21. 12. o 16:00 h v šatni č. 27.

Program:
- autorský profil - Kamil Soóš
- výber fotografií na klubovú výstavu
- plán činnosti na I. polrok 2012