Katalógy z medzinárodných súťaží

Prinášame niekoľko katalógov ako inšpiráciu pre vlastnú tvorbu. Všetky katalógy sú z medzinárodnárodných súťaži FIAP a PSA. Takže pozrite sa a inšpitrujte sa nimi. 

Čítať ďalej:

Rubrika pre fotoamatérov

Pokračujeme v zverejnení niekoľkých rád, ktoré sa týkajú už samotného fotografovania kompaktným fotoaparátom. Rady Vám poslúžia, aby ste sa vyhli rozčarovaniu pri prezeraní fotografií z dovolenky, či inej udalosti.                                                                 
1./ Pred stlačením spúšte skontrolujte či máte nastavený na voliči programov ten program, ktorý zodpovedá danej situácii. Najvhodnejší a najuniverzálnejší je program A-AUTO.                         
2./ Druhou najdôležitejšou zásadou pri samotnom fotografovaní je správna kompozícia fotografie. Pod pojmom kompozícia rozumieme najmä klasické fotografické zásady, ako napríklad, aby hlava fotografovanej osoby nebola v strede fotky a nad ňou nič. Pre správnu kompozíciu, ktorá je potrebná nielen pre umeleckú fotografiu, ale aj pre rodinnú do albumu, je najdôležitejšia tretinková zásada. Pri nej umiestňujeme fotografovanú osobu do priesečnikov úsečiek, ktorými si myslene rozdelíme fotku na tri časti  vodorovne a na tri časti zvisle.
3./ Fotografujte z perspektívy fotografovanej osoby či zvieraťa. Proporcie na fotke tak budú správne  a fotografia bude pôsobiť prirodzene. Vyhneme sa tak tomu, že napríklad hlava fotografovaného nebude zväčšená oproti trupu alebo opačne.
4./ Fotoaparát pri expozícii držte vždy vodorovne. Vyhnete sa tak tomu, že Vám napríklad z fotky bude vytekať more alebo budú padať domy či stromy. Pri fotografovaní architektúry dbajte, aby aspoň zvislice  v prostriedku fotky boli kolmé na jej spodný okraj .                                                                                                   
5./ Pri fotografovaní si zvoľte správny výrez tým, že upravíte ohnisko objektívu fotoaparátu – ZOOM, alebo sa priblížite či vzdialite od fotografovaného objektu.
6./ Na fotke vytvorte fotografovanému dostatok priestoru z bočných strán, ale zároveň ho neumiestnite do stredu. 
7./ Pri kompozícii dbajte na to, že ako pri čítaní textu, tak aj pri prezeraní fotky ju čítame zľava doprava. To znamená, že napríklad pri portréte orientujeme fotografovanú osobu aby pozerala doľava a na ľavej strane tiež vytvoríme priestor, aby sa mala kde pozerať.
8./ Fotografujte obyčajne tak, že máte fotoaparát orientovaný na šírku. Uľahči nám to situáciu pri prezeraní fotografií na televízore či PC. 
9./ Pri stlačení spúšte držte fotoaparát oboma rukami, zadržte na chvíľu dych a pomaly exponujte.   
10./ Neváhajte a fotografujte všetko a čím viac. Po návrate z dovolenky si vyberiete fotky, ktoré Vás potešia, ostanú ako nezabudnuteľná pamiatka a budú Vás prezentovať ako vnímavého fotografa.                                                                                                             Ing. Anton Hričan