Život mesta

Aktuálne informácie nájdete na stránke facebooku vytvorenej pre udalosť  "Facebook - Život mesta"